Опазване на бозайниците

Опазване на бозайниците

Днес една от най - важните задачи, която стои пред човечеството е да се запази съществуващият на планета­та животински свят. Ловуването за различни цели е довело до намаляването или до пъл­ното изчезване на много от животинските видове.

От 1600 г. до днес са изчезнали безвъз­вратно над 63 вида бозайници. Но не само на ловуването се дъл­жи това тревожно явление.

Причини са и непрестанното намаляване на го­рите, бурното навлизане на цивили­зацията във все още съществуващи­те "девствени" кътове на природата, усилената употреба на химически ве­щества за борба с вредни насекоми и не на последно място - нарушаване­то на самата хранителна верига при животните.

Днес, както правителствата на отделните държави, така и различни международни организации, по­лагат непрестанни грижи за опазва­нето на живият свят.

Международни­ят съюз за опазване на природата и на природните ресурси (а също и отдел­ни страни) издава т.нар. "Червена книга".

Там се вписват имената не само на застрашените от изчезване животни, но също редките видове и тези, които по ред причини намаля­ват своята численост в природата. Всяка страна ще носи и морална от­говорност пред човечеството за за­щитата на това неоценимо природ­но богатство.

5.0, 1 гласа
прегледи 1603

Препоръчани продукти

Подобни статии

Общуване при котките

Общуване при котките

Много хора си задават въпроса "Как общуват котките?", "По какъв начин изразяват своите чувства?", "К...

Чудовището от Лох Нес

Чудовището от Лох Нес

От време на време средствата за масово осведомяване, както и някои книги, съобщават за неоткрити още...

Загадката - Снежен човек

Загадката - Снежен човек

В миналото ... Загадката "Снежен човек" датира от много дълго време. Първите сведения за това загад...

Рекламирай в INSERT.BG