Произход на бозайниците - митове и легенди

Произход на бозайниците -  митове и легенди

Както всяка систематична катего­рия животни, така и бозайниците са преминали през различни етапи на своето историческо развитие. Като най - висши представители на животинския свят те са се появили срав­нително късно на нашата планета.

Днес учените считат, че първите представители на бозайниците са се появили преди около 200 милиона години. Това е станало по времето, когато на Земята са господствали огромните влечуги динозаври.

Най - древните останки на бозайници от онова далечно време потвърждават, че те са преки потомци на звероподобни влечуги, наречени териодонти.

Постепенно в устройството на тези влечуги са се появили белези, кои­то са характерни само за бозайни­ците. Външната рогова обвивка при тези древни предци се е преобразувала в космена покривка, в черепа се поя­вило сложно устроеното ухо, главният мозък и особено кората на неговите големи полукълба нараснали още повече, размножаването започ­нало да става чрез живораждане, а поколението да се изхранва с мляко. Целият този комплекс от нови беле­зи довел накрая до появата и на топлокръвност при тези животни.

Намерените богати находки от най - първични бозайници сред не­обятните простори на Централна Азия потвърждават становището, че именно в тази област е бил центъ­рът на възникване на най - висшите гръбначни животни. Оттам по всяка вероятност те са се разпространили по цялата суша.

Въпреки, че са се появили преди по­чти 200 млн. години, бозайни­ците за много дълъг период от вре­ме останали да съществуват като група с малко на брой видове. Едва след като при тях са се появили някои по - прогресивни белези (живораждане, повишена жизнена активност и отлично изградена система за регу­лация на движенията), те могли да си осигурят надмощие в борбата за съществуване с другите животни.

Преди около 140 млн. годи­ни на Земята се появили торбестите бозайници, а по - късно представи­телите на висшите (плацентни) бозайници и   по - точно  на насекомоядните. Торбестите   бозайници възникнали на американския   кон­тинент и оттам са се разселили към Европа,  Азия и достигнали до Австралия.

Плацентните бозайници са се зародили в Стария свят, оттам през Азия или Европа се прехвърлили на американския континент, но не достигнали Австралия, която вече била отделена от другите южни континенти.

По него време гигант­ските динозаври, които дотогава били истински господари на суша­та,   въздуха и водата,  започнали постепенно да измират. След тях­ното изчезване бозайниците били тези животни, които поели основ­ната роля сред животинския свят.

Преди около 70 млн. години се появили първите представители на водните бозайници, а по - късно ги последвали първите копитни, хищни и зайцеподобни бозайници. 

Най - късно, преди не повече от 25 милн. години, се появили първите хоботни, а почти заедно с тях и първите маймуни. Малко по малко започнала и еволюцията на вис­шите (човекоподобни) маймуни, която продължила десетина милио­ни голини и накрая довела до появата на тяхната най - висша фор­ма - Човекът.

5.0, 1 гласа
прегледи 3389

Препоръчани продукти

Коментари за Произход на бозайниците - митове и легенди

  1. 1.

    Значи пишете пълни глупости без да са ви ясни някои работи първо първите бозайници са снасяли яйца

  2. 2.

    До 1. Анонимен - благодарим ви за споделеното мнение, но добре прочетете заглавието на статията. Не случайно е озаглавена "митове и легенди".

Подобни статии

Кой колко яде?

Кой колко яде?

Задавали ли сте си въпроса: "Колко храна може да изяде едно животно?" Ако е така, по - долу в табли...

Общуване при котките

Общуване при котките

Много хора си задават въпроса "Как общуват котките?", "По какъв начин изразяват своите чувства?", "К...

Чудовището от Лох Нес

Чудовището от Лох Нес

От време на време средствата за масово осведомяване, както и някои книги, съобщават за неоткрити още...